Senterpartiet vil styrke Arbeidstilsynet ved å vri ressursar fra byråkrati og meir over på tilsynsaktivitet. Tilsynsaktiviteten er ein av primæraktivitetene til Arbeidstilsynet. I vårt alternative statsbudsjett føreslo vi å gje Arbeidstilsynet 50 mill. kroner ekstra til auka tilsyn ute på arbeidsplassane. Vårt forslag ville gje Arbeidstilsynet rundt 50 ekstra inspektører