Ja. Rødt vil at Arbeidstilsynet styrkes for å kunne gjennomføre flere uanmeldte tilsyn og være en etat som er til stede for å beskytte arbeidstakerne på arbeidsplassen. Grove brudd på Arbeidsmiljøloven skal enten føre til stans, øyeblikkelig stans, bøter, gebyr og/eller fengselsstraff. Gjentatte grove brudd skal føre til karantene og næringsforbud mot ledelsen i virksomheten. Arbeidstilsynet må gi bøter som minst overstiger det arbeidsgiver har tjent på sitt lovbrudd. I tillegg vil Rødt at varslere på arbeidsplasser gis bedre vern, og at Arbeidstilsynet får et overordnet ansvar for å sikre at det skjer også i praksis.