Vi vil styrke innsatsen mot trakassering, trusler og vold i arbeidslivet.