Alle tilsette har rett til å oppleve at det trygt på arbeidsplassen. I det alternative budsjettet til SV gjer vi framlegg om å styrke Arbeidstilsynet med 35 mill kroner for å mellom anna auke tilsyn og sikre god nok kontroll og oppfølging av arbeidsplassar. Det er særleg dei tilsette i helse- og sosialtenestene som vert utsett for mest vald, og det er kvinner som vert råka mest.