Vold og truslar er alvorleg uansett kven som blir ramma. Difor er det viktig at Arbeidstilsynet har tilstrekkelege midlar til kontroll og oppfølging. Vi veit at helse- og omsorgsarbeidarar er ei utsett gruppe.I tillegg til å satse på Arbeidtilsynet, må vi legge til rette for å sikre rett og fagleg god kompetanse og tilstrekkelege ressursar i helse- og omsorgstenestene.