Senterpartiet vil styrke Arbeidstilsynet ved å vri ressurser fra byråkrati og mer over på tilsynsaktivitet. Tilsynsaktiviteten er en av primæraktivitetene til Arbeidstilsynet, ikke papirarbeid. I vårt alternative statsbudsjett foreslo vi å gi Arbeidstilsynet 50 mill. Kroner ekstra til økt tilsyn ute på arbeidsplassene. Vårt forslag skulle gi Arbeidstilsynet rundt 50 ekstra inspektører.