Tilsette i helse og sosialtenestene er desverre utsette for vold i arbeidssamanheng, og  det er fleire kvinner enn menn som opplever dette. Alle har rett til å kjenne seg trygge på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet har ei viktig rolle med å fylgje opp desse sakene. I SV sitt alternative budsjett foreslår  vi å styrke Arbeidstilsynet med 35 millioner for at etaten skal ha meir ressurser til å fylgje opp arbeidplasser med kontroll og veiledning.