Ja. Vi støtter Arbeidstilsynets arbeid med tiltak som kan redusere arbediskriminalitet.