Vald og trugslar er alvorleg uansett kven det rammar, så difor er det viktig at Arbeidstilsynet har nok midlar til kontroll og oppfølging der det trengst. Vi veit at helse- og omsorgsarbeidarar er i utsette posisjonar, så det er viktig å gjere noko for å redusere vald og trugslar mot tilsette, gjennom å sikre høg kompetanse og nok ressursar i helse- og omsorgstenestene.