Ja, Senterpartiet vil styrke Arbeidstilsynet ved å vri ressurser fra byråkrati og mer over på tilsynsaktivitet. SP sitt alternative statsbudsjett ville gitt Arbeidstilsynet rundt 50 ekstra inspektører.