På generell basis går vi inn for å styrke innsatsen mot trakassering, trusler og vold i arbeidslivet. I vårt alternative statsbudsjett har vi økt bevilgningene til arbeidstilsynet.