I perioden 2014-2021 har regjeringen styrket Arbeidstilsynet med om lag 120 mill. kroner i varige budsjettøkninger blant annet for å styrke innsatsen for et seriøst arbeidsliv. Antall ansatte har også økt fra 605 i 2013 til 651 i 2020.  

For Høyre er det viktig at Arbeidstilsynet fortsette med de prioriterte prosjektene sine, bl.a. knyttet til vold, som er et stort problem. Under pandemien har Arbeidstilsynet har vridd ressursene slik at tilsyn med smittevern og godkjenningsordningen for karanteneinnkvartering har høyeste prioritet. Men når vi gradvis kommer tilbake til hverdagen igjen er det viktig at Arbeidstilsynet gjennomfører kontroll, oppfølging og veiledning om vold og trusler.