Uttalelse fra FOs 6. kongress mars 2015

Gi oss heltidsstudenten, NÅ!

Ni av ti studenter har en jobb ved siden av sitt heltidsstudium. Dette for å dekke opp den manglende økonomiske ryggdekningen studenter har behov for gjennom studieåret. FO ser behovet for å øke studiestøtten og at den utbetales over en periode på 11 måneder.

Det er foretatt undersøkelser som viser at studenter har behov for, jfr. SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter, 1,5 av folketrygdens grunnbeløp (G) hvert år. Dette mot dagens utbetalte studiestøtte som ligger på 1,103 G. Det studentene da må dekke opp på egenhånd er 35.000,- kr. i 2015.

I tillegg er studieårets siste studiestøtteutbetaling i mai. Dette fører til at studentene er nødt til å jobbe ekstra mye samtidig som de skal lese til eksamen. For at studentene skal få friheten til å være heltidsstudenter og lese til eksamen i mai/juni ser FO behovet for utbetaling av studiestøtte også i juni. Dette vil dempe presset på studentene i den allerede mest pressfylte perioden av studieåret.

FO krever:

  • Økt studiestøtte til 1,5 G
  • Utbetaling av studiestøtte over 11 måneder
  • En realisering av heltidsstudenten