stemmegivning i stemmeurne

Dette er en uttalelse som ble vedtatt på FOs landsstyremøte 15.-16.juni 2021.

Vi er heldige som er en del av det norske samfunnet. Det er mye å være takknemlige for og det er mye som er viktig å ta vare på. For det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. I motsetning til mange andre deler av verden har vi likestilling, rettigheter og ytringsfrihet. Vi har bygd samfunnet vårt på toleranse og tillit. Men demokratiet kan vi ikke ta for gitt og derfor er det viktig at alle tar ansvar for å involvere seg.

Høstens stortingsvalg er rett rundt hjørnet. 13. september skal det velges ny regjering og nye representanter til Stortinget. Da skal vi velge våre fremste folkevalgte. Det er folket som bestemmer hvilken retning vi skal ta for de neste fire årene. Derfor er det viktig at alle gjør seg opp en mening, bidrar til engasjement og deltakelse. Det viktigste valget du kan gjøre til høsten er å bruke stemmeretten din.

Det kan du gjøre ved å spørre deg selv hvilket samfunn du vil ha. Finn ut hvilke saker som er viktige for deg og hvilke politiske partier som vektlegger dine verdier. Gjør deg opp en mening om hvem som står for den beste helheten. FO sine viktigste krav i valgkampen handler om å sikre nødvendig kompetanse i velferdstjenestene, trygghet i arbeidslivet og en større satsing og prioritering av sosialpolitikken.

Det kan være vanskelig å finne ut av hvem som står nærmest dine standpunkter. De fleste partier har ganske like mål, men representerer ulike retninger og løsninger. For at din stemme skal bli hørt er det viktig å sette seg inn i de ulike partienes program. Snakk med en lokalpolitiker du kjenner. Ta en test på internett. Ta en prat med din tillitsvalgt på jobb, og skap engasjement blant kollegaer.

Gjør deg opp en mening. Støtt opp under demokratiet. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv - bruk stemmeretten!

Les mer om FOs politikk

Bli medlem i FO