Uttalelse vedtatt av FOs landsstyre 20. og 21. juni 2023

Pride-måneden juni er snart over, og det er viktigere enn noen gang å vise at vi støtter LHBT+-personer og deres rettigheter. En rapport fra Bufdir viser at vi i Norge har en økende toleranse for lesbiske, homofile og bifile. Tallene er likevel ikke imponerende: bare to av tre sier de er positive til homofile og lesbiske. Over en fjerdedel sier de har vitset om lesbiske og homofile det siste året. En av ti sier de har negative holdninger til transpersoner. Dette er bedre enn på femten år, men det viser tydelig at vi fremdeles har en vei å gå.

Som fagforeningen for sosialarbeidere jobber vi for et samfunn der alle kan leve fritt og åpent, uten frykt for diskriminering eller trakassering. FO skal stå opp for minoriteter og særlig sårbare grupper. Vi arbeider for at alle våre medlemmer, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, skal oppleve trygghet, likeverd og respekt på arbeidsplassen. Vi jobber også for å sikre at offentlige tjenester er tilgjengelige og inkluderende for alle.

Under årets Pride-måned oppfordrer vi alle til å bli med oss i kampen for likestilling og menneskerettigheter. La oss stå sammen og vise solidaritet med våre LHBT+-medlemmer, kolleger, venner og familiemedlemmer. La oss arbeide for et samfunn der kjærlighet og aksept seirer over fordommer og diskriminering, og ta avstand fra uttrykk som ikke støtter opp under dette. 

FO er stolte over å være en del av Pride. Vårt slagord er «stå opp for trygghet». Vi skal kjempe for mangfold, for likestilling og for et mer inkluderende samfunn. Sammen kan vi gjøre en forskjell og bidra til større aksept og toleranse. Alle skal få elske den de vil. Fortsatt god Pride!