FO er imot regjeringens forslag til endringer i abortloven og ønsker å opprettholde dagens regelverk.
NEI TIL ENDRING: FO er imot regjeringens forslag til endringer i abortloven og ønsker å opprettholde dagens regelverk.

«Grunnlaget for all frihet må være rådighet over egen kropp og hva i den er. Det motsatte er en slaves tilstand. Vi elsker moderskapet, vi vil dets vel, men i full frivillighet og under vårt eget ansvar.»  
Dette sa Katti Anker Møller om abortkampen til sin mor i 1915. Det er forstemmende at vi skal være nødt til å gjenta dette over hundre år senere. 


Kvinners moral har blitt mistenkeliggjort ved hvert forslag på å styrke retten til å bestemme over egen fertilitet og ta abort. Ett av hovedargumentene på 70-tallet mot innføring av selvbestemt abort var at kvinner kom til å ta flere aborter. Det skjedde ikke. Aborttallene har aldri vært lavere. Da vi innførte medikamentell abort på 2000-tallet påsto motstanderne igjen at aborttallene kom til å stige. Det som derimot skjedde var at kvinner tok abort tidligere i svangerskapet. Over 80 % av alle aborter blir nå utført før niende uke og aborttallene går ned.  


Regjeringens forslag til endring av abortloven handler nå om retten til å få utført fosterreduksjon ved tvillingsvangerskap.abortFO er et feministisk forbund, og for oss veier kvinners rett til selvbestemmelse over egen kropp og eget liv tyngst. Kvinners selvråderett skal ikke brukes som brikke i et politisk spill.