Unsplash
Illustrasjonsfoto: Unsplash.

De fleste av disse 40 barna er født av norske mødre og har derigjennom norsk statsborgerskap. Gjennom FNs barnekonvensjon, norsk barnelov og barnevernslov har disse barna derfor selvstendige rettigheter. 

Det er ubegripelig for de aller fleste av oss at noen har funnet IS verd å kjempe for. Enda mer ubegripelig er det at kvinner har tatt barna med seg og reist fra Norge til IS og Syria. Mange barn er født innafor «grensene» til kalifatet, et kalifat som er født i terror og avla i krig. Men barna er ikke terrorister - de er uskyldige i dette. 

Etter lang tids motstand åpner nå statsminister Erna Solberg for å hente hjem de foreldreløse barna av IS-krigere. Så langt finnes det ikke oversikt over hvor mange barn det gjelder, men de fleste barna er antakeligvis født etter 2011. Vi snakker med andre ord om spebarn, småbarn og barn i småskolen. 

Flere europeiske land har allerede hentet hjem sine barn - både de barna som har mistet sine foreldre, men også barn sammen med sine mødre. Men Norge sitter på gjerdet - det synes FO er trist og svært kritikkverdig. 

Vi ser i stedet en krangling mellom de ulike regjeringspartiene og en feighet hos våre politikere som ikke minst går utover barn som uforskyldt har havnet i en umenneskelig situasjon. Politikerne gjemmer seg bak at det er vanskelig å identifisere hvem disse barna er. FO mener det er uforståelig at det skal være vanskeligere for Norge å få identifisert våre statsborgere enn det er for andre europeiske land. 

Sentrale politikere mener i tillegg at foreldrene må ta ansvar for den situasjonen de selv har satt seg og barna i. Regjeringen er derfor avventende til å hente hjem foreldrene - i de fleste tilfeller mødrene. Ingen barn er skyld i foreldrenes misgjerninger. 

Foreldre som har deltatt i krig for IS må stå til ansvar for det og straffes i Norge. På den måten kan de også sørge for at kontakten med barna ivaretas. Retten til familieliv er en av de sterkeste rettighetene barn har, og den skal det mye til å omgå. FO krever derfor at alle barn må hentes hjem og få vokse opp i Norge.