Uttalelse vedtatt av FOs landsstyre 20. og 21. juni 2023

Det er ekstremt alvorlig. For barnevernet, for de ansatte som ikke har fått tilgang til sakene de eventuelt skal undersøke, men aller mest alvorlig er det for barna og familiene som ikke er blitt kontaktet. Visma sier feilen har eksistert siden september 2020 og kan gjelde så mange som 244 kommuner i Norge. Det er bekymringsfullt at dette har pågått så lenge. Nå er det viktig å identifisere meldingene og barna det gjelder. 

FO er glad for at den tekniske feilen er rettet opp. Alle kommuner må nå skaffe oversikt over omfanget. Bergen kommune oppfordrer til fortsatt bruk av den nasjonale portalen for varsling. FO støtter det. Disse sakene må følges opp med manuell kontroll, slik at barna det er snakk om, blir identifisert. 

Svikten fører til ytterligere belastning på en allerede presset tjeneste. FO mener ekstra ressurser må bli tilført. Barnevernet er allerede i en krevende situasjon med økning i bekymringsmeldinger etter pandemien, ressursmangel og press på tiltakssida. Det gjelder både oppfølging av fosterhjem og akuttinstitusjoner, og situasjoner knyttet til barna som har det aller vanskeligst. 

Dette handler ikke om mangler ved den faglige kvaliteten på barnevernets arbeid. Vi må kunne stole på at de ansatte har nødvendige ressurser og verktøy for å utføre sitt mandat. Vi må kunne stole på at bekymringsmeldinger når frem til barnevernet. Dessverre har mange barn og familier i en vanskelig situasjon ikke blitt fanget opp, og nødvendige tiltak er dermed ikke iverksatt.

FO støtter Bergen kommunes oppfordring om at statsråden setter i gang en nasjonal gransking. Vi oppfordrer også medlemmer og andre til å ta ny kontakt ved mistanke om at en bekymringsmelding ikke er kommet frem.