Bli med og farg FO grønn

Dette er en uttalelse som ble vedtatt på FOs landsstyremøte onsdag 9. desember 2020.

Klima- og miljøproblemer rammer hardest de som er fattigst. Derfor må vi som sosialarbeidere og fagforeningsfolk forplikte oss til å bidra i kampen om en grønnere politikk. 

FO vil at aktiviteter som skader klimaet skal reduseres, mens fornybar energi, energisparing og miljømessig bærekraftige aktiviteter skal økes. Dette skal skje på en planmessig måte som opprettholder den enkeltes sosiale og økonomiske trygghet. 

LES MER: Slik jobber FO med klima og miljø

FO skal bidra med å bli en tydelig klima- og miljøpolitisk stemme. Vi skal redusere klimaavtrykket av vår aktivitet og vi skal sørge for å løfte den helse- og sosialfaglige dimensjonen i klima og miljøpolitikken. Vi skal utvikle grønne tariffpolitiske krav som bidrar til å redusere klima- og miljøbelastningene, og vi skal bli en tydelig grønn stemme i LO. 

FO har en stor jobb foran seg og har derfor utarbeidet en klima- og miljøstrategi. Strategien består av fire innsatsområder som tar utgangspunkt i FOs særstilling som både fagforening og profesjonsforbund for helse- og sosialarbeidere. Som fagforening kan vi bruke miljø og klimaforpliktelsene til å komme med grønne tariffkrav. Som profesjonsforbund for sosialarbeidere kan vi være pådriver for å fremme de sosialfaglige dimensjonene ved klima og miljøutfordringer. Som politisk forbund kan vi fremme grønne politiske krav. Og ikke minst så skal vi sørge for at alle aktiviteter i FO skal være miljø- og klimavennlige. 

LES STRATEGIEN: Slik vil FO jobbe med klima og miljø

Strategien forplikter, og nå må vi alle bidra. Du kan bidra ved å tenke på hvilket klima- og miljøavtrykk ditt daglige arbeid gir. Du kan lære deg FNs bærekraftsmål og jobbe ut ifra dem. Du kan vurdere klimavennlige reisemåter, og du kan vurdere digitale møter. Du kan sette klima- og miljø på dagsorden, både på jobb og hjemme. 

Bli med og farg FO grønn – og bidra til å vinne kampen om en grønnere og bærekraftig klode!