Rasisme og flere former for etnisk diskriminering skjer i alle land og på alle områder. Det er et økende samfunnsproblem, også i Norge. Rasisme og etnisk diskriminering er en trussel mot det samfunnet vi ønsker oss og må bekjempes. Fordi det skaper mistillit mellom mennesker og lager et skille mellom «oss» og «dem», hvor noen blir mer verdt og andre som konsekvens sees på som mindre verdt.

Det er direkte diskriminering når kvinner og menn ikke blir kalt inn på jobbintervju på grunn av deres utenlandske etternavn, og de som har norske ektefeller, opplever at de må bruke deres etternavn for å bli innkalt. Det er direkte diskriminering når man blir bedt om å bruke et norsk navn i stedet for sitt somaliske som telefonselger. Det er direkte diskriminering når foreldre med minoritetsbakgrunn opplever at barnet deres får dårligere undervisning enn andre barn uten minoritetsbakgrunn i den samme klassen.

Som fremtidige forvaltere er det viktig å være bevisst makten vi har i møte med mennesker gjennom hjelpeapparatet. Spesielt i møte med mennesker med en annen etnisk eller nasjonal opprinnelse. Det kan oppstå en avmaktsposisjon i møte med systemet, og sammensatte utfordringer, som for eksempel barrierer knyttet til kulturell forståelse og språk, kan gjøre situasjonen mer krevende og skape en sårbarhet i møte med hjelpeapparatet. Ofte vil vi representere det første møtet med det offentlige Norge, og vi har et særskilt ansvar for at alle blir hørt og ivaretatt. Som fremtidige forvaltere må vi være bevisst de sammensatte utfordringene og jobbe mot strukturell diskriminering. 

FO-Studentene ønsker et samfunn for alle, hvor alle har like muligheter. Et samfunn som alle kan være en aktiv del av uavhengig av hvilken funksjonsevne man har, hvem man elsker eller hvor man kommer fra.

Vedtatt på FO-Studentenes årsmøte 15.11.2020.