8. september brant store deler av Moria-leiren i Lesvos ned. En leir som er bygget for maksimalt 3.000 mennesker, var bostedet til opp mot 13.000 mennesker når storbrannen oppsto.

Det første tilfellet med koronasmitte ble avdekket i leiren i starten av september. Dette førte til en forverret situasjon for innbyggerne i Moria-leiren. En overbefolket leir med mangel på strøm, rent vann, mat og medisinsk hjelp, er svært sårbar i møte med et koronautbrudd. Det var allerede varslet om katastrofale følger hvis norske og europeiske myndigheter ikke handlet for å beskytte og ta imot mennesker på flukt. Så kom brannen.

I dag er restene av Moria-leiren ubeboelige. Mennesker som tidligere har levd i og rundt Moria-leiren har flyktet til gatene med få eller ingen eiendeler igjen etter brannen. Tusenvis av mennesker står nå igjen uten husrom med redusert mulighet til å beskytte seg mot COVID-19. Norske myndigheter meldte 9. september at de vil starte prosessen med å hente 50 asylsøkere fra Hellas. Ifølge regjeringen vil sårbare barnefamilier fra Syria bli prioritert. Dagene etter regjeringen meldte om antallet, har det kommet kritikk til antallet både fra enkeltpersoner, grupper og organisasjoner. Hovedbudskapet i kritikken er at 50 ikke er nok.

FO-Studentene er enig i at 50 ikke er nok, men ønsker ikke å uttale seg om hva som er rett antall, ettersom dette er et komplisert spørsmål. Derimot ønsker FO-Studentene å oppfordre norske myndigheter til å samarbeide med andre myndigheter i EU om å evakuere de mest sårbare menneskene på flukt. Norge har et medansvar i denne kritiske situasjonen. Det er helt presserende å bistå greske myndigheter i relokaliseringen av flyktninger og asylsøkere, som lever under umenneskelige forhold på Lesvos.

Det blir nå bygget en ny leir, dessverre ikke på fastlandet, som flere har flyttet over til. Selv om det er nødvendig med akutte løsninger, mener FO-Studentene at norske myndigheter må hindre at dette blir en varig løsning. Som kommende og ferdigutdannede sosialarbeidere er det viktig for FO-Studentene å sette søkelys på hva en ny leir kan føre til, for barn og unge som vokser opp under slike forhold. En ny leir vil på sikt ikke ivareta barn og unges rettigheter. Uro og usikkerhet skal ikke være en del av hverdagen. Heller ikke dårlige sanitære forhold, mangel på varme, selvskading og redsel for morgendagen.

EU-kommisjonen har nå lagt frem at de ønsker en ny struktur for asylsaker og Dublin-avtalen er dermed oppe til debatt. Dette har blitt fremskyndet på grunn av brannene i Moria-leiren. Å vie oppmerksomhet til Hellas og Moria-leiren betyr ikke at andre glemte kriser er mindre viktige. Moria-leiren er en varslet katastrofe, som ligger i vårt nærområde. Vi må ha fokus på situasjonen i Hellas, samtidig som vi fortsetter å hjelpe til andre steder.

FO-Studentene mener norske myndigheter må hjelpe og ta imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren. Samtidig mener FO-Studentene at dette må gjøres uten å gå på bekostning av vedtatt antall kvoteflyktninger Norge skal ta imot.

Vedtatt av sentralstyret 18.09.20.