Vekterne i Norsk Arbeidsmandsforbund har vært i streik siden 16. september. Det betyr at de i snart 9 uker har kjempet for rett til fast lønn etter kontrakt, en anstendig lønn, økte ulempetillegg for natt- og helgearbeid, tiltak mot ufrivillig deltid samt bedre opplæring av lærlinger.

I likhet med våre medlemmer som er ansatt i helse- og omsorgssektoren er vekterne ofte offer for tvungen lønnsnemd på bakgrunn av argumentasjon om fare for liv og helse. FO-Studentene mener vekterne i NAF, på lik linje med FO, er bevisst sitt samfunnsansvar, og derfor ikke gjennomfører uforsvarlige streiker. En eventuell tvungen lønnsnemd vil undergrave vekternes kompetanse og streikeretten.

FO-Studentene gir sin fulle støtte til de over 2000 streikende vekterne i Norsk Arbeidsmandsforbund, og deres kamp for mål som i 2020 burde vært en selvfølge!

Vedtatt på FO-Studentenes årsmøte 15.11.2020.