Over 40 år etter at Marokko okkuperte Vest-Sahara, har fortsatt ikke et eneste universitet blitt reist i det okkuperte territoriet. Dette tvinger saharawiske studenter til å reise fra sitt eget land til Marokko for å studere.

FN har fordømt okkupasjonen, og den internasjonale domstolen i Haag har avvist Marokkos territorielle krav. Mer enn 100 FN-resolusjoner krever at Vest-Sahara folk skal få bestemme over hvorvidt territoriet skal være selvstendig eller ikke.

Saharawiske studenter diskrimineres i møte med det marokkanske utdanningssystemet, og det slås hardt ned på de som forsøker å fremme sine legitime studentkrav. I april 2018 ble saharawiske studentaktivister dømt til ti års ubetinget fengsel. De dømte aktivistene studerte blant annet på universitetene i turistbyene Marrakech og Agadir. 4 av 15 sitter fortsatt i marokkanske fengsler – fengslet for deres studentaktivisme.

FO-studentene støtter saharawiske studenters kamp for grunnleggende rettigheter. Studenter fra Vest-Sahara må få sin rett til å ytre seg, til å organisere seg, til å ikke bli undertrykket eller diskriminert, og få rett til en studiehverdag uten overvåkning og kontroll. FNs fredsbevarende operasjon i territoriet, MINURSO, forhindres i å rapportere på menneskerettighetsbruddene de er vitne til. Dette skyldes at Marokkos nærmeste allierte i FNs Sikkerhetsråd, Frankrike, blokkerer for en slik mulighet.

FO-studentene ber norske myndigheter legge økt press på Marokko for at folkeavstemningen om uavhengighet blir gjennomført.

FO-studentene fordømmer de norske selskapene som i strid med den norske regjeringens frarådning og i strid med det saharawiske folkets ønsker, opererer under marokkanske kontrakter for å plyndre territoriets naturressurser.

FO-studentene fordømmer Frankrikes undergraving av menneskerettighetene i Vest-Sahara og berømmer Regjeringen Solberg for å ha tatt opp menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara med sin franske motpart. Presset på Frankrike må trappes opp.