I dagens samfunn er sosiale medier en viktig kommunikasjonsarena for studenter og yrkesaktive. Man kan skrive innlegg, delta i debatter og dele innhold i løpet av noen sekunder. Sosiale medier gjør det lett å dele sine ytringer, både om man er enig eller uenig i enkelte saker. Dessverre opplever mange også å bli angrepet på nett i form av trakassering og trusler. FO sine yrkesgrupper er spesielt utsatt for dette, og 76 av 333 barnevernsansatte har opplevd netthets i sosiale medier. Internett gjør det mulig å skjule seg bak falske identiteter og dermed blir det også lettere å slippe unna med netthets.

Et godt arbeidsmiljø er viktig for å kunne gjøre en god jobb. Netthets er en trussel mot et trygt og godt arbeidsmiljø. Ikke bare kan det være med på å skade ens omdømme, men også den utsattes helse. Våre yrkesgrupper opplever ofte netthets av brukere og pårørende, samtidig som de kan oppleve å få navnet sitt spredt i sosiale medier med telefonnummer og adresse. Det skaper en utrygghet i den jobben man gjør. FO-studentene mener at arbeidsmiljøloven også må inneholde bestemmelser som dekker netthets.

Vi vet at det er mange yrkesaktive som opplever netthets, men også studenter som studerer helse- og sosialfag er en utsatt gruppe. Vi som FO-Studenter skal være stolte av de utdanningene vi velger og de yrkene vi skal gå inn i, og vi må derfor kunne kommentere og delta i debatter på nett uten å være bekymret for at vi skal utsettes for netthets. Både studenter og yrkesaktive har behov for kunnskap om hvordan man skal forholde seg til eventuell netthets.

FO-Studentene krever derfor at:

  • Regjeringen tar inn netthets under vold og trusler i arbeidsmiljøloven

  • Utdanningsstedene må ha forelesninger om netthets og kunnskap om dette temaet, slik at studenter kan få veiledning på hvordan de forholder seg til netthets og sosiale medier