En undersøkelse utført av Eurostudent i perioden 2016-2018 viser at 80% av alle studenter i Norge arbeider ved siden av studiene. Halvparten av studentene som arbeider ved siden av studiene oppgir at arbeidsinntekt er nødvendig for å kunne gjennomføre studiene.

Studenters økonomiske situasjon medvirker til at flere studenter ser seg nødt til å ta arbeid utenom studiene. FO-Studentene mener at studenters nåværende økonomiske situasjon er uholdbar, og at dette kan medføre dårligere prestasjoner.

Selv om FO-Studentene er positive til at vi nå er på vei mot implementering av 11 måneders studiestøtte, mener vi at finansieringsordningene fortsatt kommer til kort. Dagens lave satser for studiefinansiering støtter ikke opp under heltidsstudenten.

FO-Studentene mener at studenter skal ha mulighet til å studere på fulltid, uten å måtte bekymre seg for hvorvidt en har penger til mat og bolig. Studiestøttens nivå er også så marginal at studenter risikerer å bli presset ut av høyere utdanning til fordel for lønnsarbeid. Prinsippet om lik rett til utdanning er truet.

FO-Studentene vil øke studiestøtten til minimum 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp. Ved å øke studiestøtten vil studentene få mulighet til å bruke sin hele og fulle tid på studiene, noe som innebærer at de vil få økt kompetanse og bli bedre rustet til å møte arbeidslivet. Å knytte studiestøtten opp til 1,5 G vil sikre at studentøkonomien også følger den økonomiske utviklingen, og vil i tillegg bidra til bedre kvalitetssikring av utdanningen for den enkelte.

Våre krav sammenfaller godt med NSO sine krav for å støtte heltidsstudenten opp mot statsbudsjett 2019. Vi har derfor valgt å stille oss bak deres kampanje opp mot neste statsbudsjett  #Studentkravet2019.

FO-Studentene krever at:

  • Studiestøtten økes til minimum 1,5 G