November 2015 er det 40 år siden Vest-Sahara ble okkupert av nabolandet Marokko. Den internasjonale domstolen i Haag har avvist Marokkos krav på territoriet og mer enn 100 FN-resolusjoner krever selvbestemmelse for folket i Vest-Sahara. Likevel vedvarer den marokkanske okkupasjonen av det som FN behandler som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika.

Halve befolkningen er forvist til et hardt liv i flyktningleirer i Algerie, hvor de humanitære forholdene er svært vanskelige. I de okkuperte områdene utsettes saharawier for alvorlige overgrep dersom de taler for sin rett til selvbestemmelse. Organisasjoner, partier, fagforeninger og demonstrasjoner som krever selvbestemmelse er forbudt.

Militære domstoler i Marokko har idømt saharawiske menneskerettighetsaktivister livstidsdommer. Samtidig har Marokko effektivt satt en stopper for FNs forsøk på å gjennomføre en folkeavstemning i territoriet. Nå i november nektet Marokko FNs spesialutsending for Vest-Sahara å besøke Vest-Sahara. Forhandlingene mellom partene har ikke fungert.

Det er på tide at Regjeringen trapper opp sin innsats til støtte for folkerett og grunnleggende rettigheter i Vest-Sahara. Norge må være en pådriver for at FNs Sikkerhetsråd returnerer til den opprinnelige planen: å gjennomføre en folkeavstemning i Vest-Sahara.

FO-Studentene ber Regjeringen om å:

  • Følge eksempelet fra afrikanske stater, og be om at det settes en endelig dato for folkeavstemningen i Vest-Sahara

  • Uttrykke tydelig kritikk av Marokkos sabotasje av fredsforhandlingene

  • Benytte samme folkerettslige terminologi i Vest-Sahara-saken, og samme praksis for Oljefond-eksklusjoner, som man hadde under Bondevik II-regjeringen. At man støtter en politisk løsning forhindrer ikke at man benytter en folkerettslig terminologi på Marokkos nærvær i området, slik man alltid har gjort

  • Bruke sin innflytelse for å påvirke EU til å støtte saharawienes krav om selvbestemmelse