Kontrollkomiteen er hjemlet i vedtektene  § 11.6.1 

Medlemmer til Kontrollkomite FO Vestland ble valgt på årsmøte 10.mars 2020 for årsmøteperioden 2020-2022 . Her finner du mandat for utvalget.

Leder
Stele Matthiesen
mobil: 91360129
epost

Medlem
Bjørn Hopland
epost

Medlem
Hanne Dale
epost