FO Fanen foran Arbeiderpartibygningen
SVAR: FO har spurt alle førstekandidatene hva de mener om 10 viktige FO-saker. Mange er enige med hovedbudskapet.

FOs medlemmer utgjør en viktig del av velferdsstaten. Hverdagen til menneskene de jobber med, blir avgjørt av dem som sitter med makten etter valget 13. september. Valget avgjør også hvordan arbeidshverdagen ser ut for våre medlemmer. 

SE SVARENE: Les hva politikerne svarer

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. Derfor har vi spurt alle førstekandidatene hva de mener om saker som er viktige for FO. Forbundsleder Mimmi Kvisvik er glad for at så mange har valgt å svare.

 

SE SVARENE: Les hva politikerne svarer

– Det er jo spennende å se hvor mange svar du får når du sender ut spørsmål til over 170 førstekandidater. Vi vet at partiene har mye å gjøre nå i den lange valgkampen og vil takke dem som har tatt seg tid til svare oss. Dette er viktig for våre medlemmer, sier hun. 

I mange år har LO gjennomført en spørreundersøkelse blant partiene på Stortinget om viktige arbeidslivsspørsmål. I år har FO valgt å stille sine egne spørsmål i tillegg, for å få vite mer om hva politikerne mener om profesjons- og sosialpolitikken.

Mimmi

– Medlemmene våre jobber med mennesker i utsatte og sårbare situasjoner. Det skulle bare mangle at politikerne skulle svare på hva de ville gjøre for dem. Dessverre er det ikke mange som stiller disse spørsmålene, derfor har vi gjort det selv, sier Kvisvik.

Se svarene her

I lenken under finner du en oversikt over valgkretsene, fordelt etter fylke. Trykk på din valgkrets og deretter parti for å se hva din representant har svart. Trykk på spørsmålene for å se hva politikerne har skrevet. 

LES MER: Se hva politikerne svarer

Dette er spørsmålene vi har stilt

  1. Vil du støtte en helhetlig gjennomgang av Nav?
  2. Hvilke forebyggende tiltak vil du satse på for å hindre utenforskap blant barn og unge? 
  3. Hvordan vil du jobbe for å justere barnetrygden til dagens prisnivå? 
  4. Støtter du forslaget om en ny rusreform?
  5. Vil du jobbe for en lovfesting av miljøterapeuter i skolen? 
  6. Hvordan vil du få flere vernepleiere, slik at 70 prosent av de ansatte i tjenester til utviklingshemmede har relevant høyere utdanning? 
  7. Hvordan vil du jobbe for autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer? 
  8. Vil du sikre Arbeidstilsynet midler til kontroll, oppfølging og veiledning om vold og trusler mot helse- og sosialarbeidere? 
  9. Hvordan vil du sikre nok tid og bemanning for å gi gode tjenester i barnevernet? 
  10. Hvordan vil du bidra til å gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor? 

Er du barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter og enda ikke medlem av FO?

Bli medlem