Mimmi
ALVORLIG: FOs forbundsleder mener det er alvorlig at 115 000 barn vokser opp i fattigdom.

Barnetrygden er et slikt universelt omfordelingstiltak.

Det sies at en god barndom blir med deg livet ut. Hver dag står FO-medlemmer opp for tryggheten til barn og ungdom som sliter.

– Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv, det skapes hver eneste dag av menneksene i det, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO.

Barn som lever i fattigdom, møter større utfordringer enn andre på veien mot voksenlivet. FO vil øke barnetrygden fordi det er et av de mest treffsikre sosialpolitiske tiltakene for å forebygge at barn vokser opp i fattigdom.

– Strukturelle problemer løses av aktiv omfordelingspolitikk som dekker hele befolkningen. Nye tall viser at 115 000 barn under 18 år lever i familier med vedvarende lav inntekt. Dette er altfor mange. Derfor er FO spesielt opptatt av barnetrygden i årets valgkamp, sier Kvisvik. 

LES MER: Dette er FOs viktigste saker i valgkampen

115 000 barn tilsvarer mer enn én av ti barn. Familier med innvandrer- bakgrunn og enslige forsørgere er overrepresentert blant husholdninger i vedvarende lavinntekt. Barn med innvandrerbakgrunn utgjorde 57,2 prosent av alle barn i lavinntektsfamilier i 2018.  

Barn som vokser opp i familier med lav sosioøkonomisk status har dårligere livssjanser på nesten alle livsområdene.

Barn

– Fattigdom er et strukturelt problem som ikke kan avskaffes ved ensidig satsning på tiltak på individnivå. Å bekjempe fattigdom forutsetter en aktiv omfordelingspolitikk bestående av tiltak som er universelle og som dekker et bredt spekter av befolkningen. Barnetrygden er et slikt tiltak, mener forbundslederen.

Urettferdig praksis i kommunene

I dag kan kommunene selv bestemme om barnetrygden skal medregnes i inntekten ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Dette mener FO er urettferdig.

– Det blir som at man gir med den ene hånden, og tar med den andre. FO mener denne praksisen kan sammenliknes med tidligere praksis hvor barns inntekt ble tatt med i beregningen av økonomiske sosialhjelp. Dette ble heldigvis endret, sier Kvisvik.

Hun mener en liknende lovendring må gjøres for barnetrygd, slik at den holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp. 

– Det er ingen naturlov som sier at noen barn må vokse opp i fattigdom. Det handler om politikk. Det handler om prioriteringer. Det handler om valg, sier hun. 

Hun vil bruke årets storingsvalg på å gi barn en bedre oppvekst.

– Vi kan endre lovverket, slik at barnetrygden holdes utenfor beregningen av sosialhjelp. Vi kan øke barnetrygden, slik at alle barnefamilier får litt mer penger på konto hver måned. Vi kan gi alle barn bedre muligheter til å lykkes i voksenlivet, men kun om vi tar et valg, sier Kvisvik og legger til at det gode samfunnet ikke kommer av seg selv.

– Det krever at vi engasjerer oss og stemmer på partier som prioriterer en helhetlig sosialpolitikk for barn og unge. Godt valg, 13. september.

LES MER: Helhetlig sosialpolitikk løser sosiale problemer

Er du barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter og enda ikke medlem av FO?

Bli medlem