Dark Overlay
  • Yrkesetikk i praksis - møter med mennesker krever etisk refleksjon

    Bruk av case i yrkesetisk refleksjon

    Her finner du ressurser som kan bidra til etisk refleksjon i yrkesutøvelsen.