August 2007: Om endring av dagpengeforskriften (Last ned som pdf-fil) (64KB)
Juni 2007: Utvidelse av pasientombudsordningen (Last ned som pdf-fil (111KB))
Mai 2007: Ny forvaltningsmodell for helserefusjonsområder (Last ned som pdf-fil (34KB))
April 2007: Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad (Last ned som pdf-fil) (144KB)
Mars 2007: Stortingsmelding 20 - Strategi for utjevning av helseforskjeller (Last ned som pdf-fil (159KB))
Februar 2007: Stortingsmelding 6 - Om seniorpolitikk (Last ned som pdf-fil (131KB))
Januar 2007: Tidsubestemt lønnstilskudd (Last ned som pdf-fil (69KB))

FOs høringsuttalelse om NAV-reformen:

Januar 2007: Stortingsmelding 9 - Arbeid, velferd og inkludering (Last ned som pdf-fil (215KB))