demensplan 2020
FO formidlet i januar innspill på utfordringer vi mente må prioriteres med tiltak i Demensplan 2020. Utfordringene var knyttet til; differensierte og individuelt tilpassede tjenester, at personer med utviklingshemning blir eldre og kan få demens, pårørende som viktig aktør, styrking av generell og sosialfaglig kompetanse i helse- og omsorgstjenester til personer med demens og likebehandling ved tildeling av helse- og omsorgstjenester.

Se FOs innspill på de prioriterte strategiene og tiltakene i planen. (PDF, 1MB)