LYTTER: FO er vant til at Ap-leder Jonas Gahr Støre lytter til oss. Her er han avbildet sammen med forbundsleder Mimmi Kvisvik i forbindelse med statsbudsjettlanseringen i 2018
LYTTER: Kvisvik regner med at Ap-lederen lytter til fagbevegelsen. Slik han gjorde under lanseringen av statsbudsjettet i 2018.

FO vil takke Erna Solberg og hennes statsråder for et godt samarbeid de siste åtte årene. Etter valget 13. september ble det derimot klart at det blir Ap-leder Jonas Gahr Støre som vil forsøke å danne regjering og lede landet de neste fire.

LES: FOs innspill til regjeringsplattformen under en Ap-ledet regjering (PDF, 162KB)

FO er en partipolitisk uavhengig fagforening, men ikke politisk nøytral. Derfor ønsker vi også et tett samarbeid med en Ap-ledet regjering velkommen.

– Vi vil gratulere Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV med et godt valgresultat, men dere skal vite at det er nå arbeidet begynner, sier FO-leder Mimmi Kvisvik i en uttalelse etter valget.

For FO var det særlig helhetlig sosialpolitikk, rett kompetanse i tjenestene og gode arbeidsvilkår som var viktig i årets valgkamp. Basert på disse hovedsakene forberedte forbundet syv anbefalinger til konkrete kulepunkter som må være med i regjeringsplattformen etter forhandlingene. 

Her kan du lese innspillet til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. (PDF, 100KB)

 1. Regjeringen vil iverksette en helhetlig gjennomgang av Nav som innbefatter
  styringsmodell, organisering, kompetansesammensetning, samhandling og
  tilgjengelighet.
 2. Regjeringen vil innføre en tillitsreform for offentlig sektor.
 3. Regjeringen vil arbeide for å øke antallet miljøterapeuter i skolen.
 4. Regjeringen vil styrke barnevernet gjennom økte ressurser og kompetanse.
 5. Regjeringen vil innlemme CRPD i norsk lov for å bedre ivareta funksjonshemmedes rettigheter og levekår. Regjeringen vil blant annet jobbe for å øke andelen vernepleiere i tjenestene for å sikre at FN-konvensjonen blir oppfylt.
 6. Regjeringen vil arbeide for en innføring av autorisasjon av barnevernspedagoger og sosionomer.
 7. Regjeringen vil øke innsats mot vold og trakassering i arbeidslivet, gjennom å
  ratifisere ILO-konvensjon 90 om vold og trakassering i arbeidslivet, samt styrke
  Arbeidstilsynet for å øke deres innsats mot vold og trakassering i arbeidslivet.