FO mener det behov for at man sikrer at utdanningsløpene tar utgangspunkt i barnets beste. Utdanningen må ha en tydelig og gjenkjennbar barnevernfaglig kompetanseprofil. Masterprogrammet må representere en reell fordypning, slik at man ikke bruker tid på kunnskapselementer som vil oppleves som repetisjon for studentene.

Les FOs innspill her (PDF, 174KB)