Mimmi Kvisvik
SOSIALPOLITIKK: Til tross for en tydelig fordelingsprofil, mener Kvisvik det mangler nok strakstiltak for dem som har minst.

På forhånd varslet regjeringen et «stramt, men rettferdig» statsbudsjett. Likevel har den en tydelig omfordelingsprofil som gir mer igjen til arbeidsfolk. 

LES MER: Slik påvirker statsbudsjettet deg som FO-medlem
LES HELE VURDERINGEN: Dette mener FO om statsbudsjettet

Selv om FOs medlemmer får mer igjen i dette budsjettet er forbundsleder Mimmi Kvisvik bekymret for dem medlemmene jobber for hver eneste dag. Hun mener at de som har det vanskeligst fra før får det aller verst i krisetid.

– Vi er enige med regjeringen i at de med sterkest rygg skal bære mest, men hva med dem som ligger ned med brukket rygg eller har båret for mye, for lenge, spør FO-lederen. 

FOs medlemmer i velferdsstatens førstelinje har jobbet for å begrense de sosiale konsekvensene av de pågående krisene. Kvisvik mener at regjeringens ungdomsgaranti, at AAP-mottakere får beholde pengene etter nyttår og endringene i barnetrygden er særlig positivt for brukerne.

Likevel understreker hun at forskjellene i samfunnet har økt merkbart de siste årene. Hun savner flere tiltak for å begrense utenforskapet.

– Nå er det flere i kø for å få gratis mat. 115 000 barn vokser opp i fattigdom. Mange er redde for den kalde vinteren. Om storsamfunnet ikke stiller opp, skaper vi et større og farligere utenforskap, sier hun.

LES FOs KRAV I FONTENE: Her er FO-lederens tre krav til statsbudsjettet: – Vi står ved et veiskille

– Vi står ved et veivalg. Budsjett er stramt, og det trenger vi. Jeg er glad for alle den sosiale profilen i budsjettet, men vi mangler de store strakstiltakene for å unngå større utenforskap, sier Kvisvik. 

– Dette kan føre til store merutgifter på sikt. Fordi de sosiale problemene bare blir større over tid, legger hun til. 

Hun ber Stortinget om å stå opp for tryggheten til mennesker i sårbare livssituasjoner.

– Nå er det mange som ikke får endene til å møtes, som sliter med å sette mat på bordet eller betale strømregningen. Altfor mange møter en låst dør når de ber om hjelp fra det offentlige. Det første vi må gjøre er å sørge for at Nav-kontorene er tilgjengelige for dem som trenger hjelp. 

– Barnevernet trenger mer midler for å ivareta barn, unge, deres foreldre og familier på en bedre måte. Vi ser at de sliter i dag. Dette handler om livene til folk og samfunnet som helhet, sier Kvisvik.

– Under pandemien fikk 2 500 personer med utviklingshemming ulovlig besøksforbud, fordi mange kommuner ikke kjente til rettighetene deres. LDO har avslørt at utivklingshemmede har langt dårligere rettigheter. Vi mener at dette skyldes alvorlig vernepleiermangel i kommunene, sier FO-lederen.

Dette er saker FO vil prioritere inn mpt komitehøringene på Stortinget.

HER FINNER DU ALT OM BUDSJETTET: Statsbudsjettet 2023: Dokumenter og pressemeldinger

FO setter seg nå dypt inn i statsbudsjettet og tilleggsproposisjonene, og kommer med innspill til politikerne på Stortinget som nå behandler budsjettet videre.

Journalister og redaksjoner bes om å ta kontakt med presseansvarlig for å sette opp intervju med forbundsleder Mimmi Kvisvik.