Mimmi

– De siste årene har vi gjennomgått flere kriser hvor de som hadde det vanskeligst fra før, er blitt hardest rammet. Revidert nasjonalbudsjett for 2022 blir det første på lenge, hvor vi ikke tar stilling til akutte tiltak som følge av pandemien. Likevel ser vi fremdeles dype sosiale konsekvenser av nedstengingen, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO.

Torsdags morgen lanserte FO en rapport om hvordan Norge kan gjenoppbygges etter pandemien. Den viser en tydelig sammenheng mellom de siste tiårenes kutt i offentlige ytelser og den dype sosiale krisen som oppstod under koronapandemien. 

LES RAPPORTEN: Sosiale kriser krever sosialfaglige løsninger

– Sosialfaglige løsninger og god sosialpolitikk er de fremste svarene på sosiale problemer og vil gjøre flere i stand til å møte uforutsette kriser. Derfor har vi tre krav til Revidert nasjonalbudsjett. Økt sosialhjelp, flere vernepleiere og nok ansatte i barnevernet, sier Kvisvik.

Dette er FOs krav:

  • SIFOs Referansebudsjett legges til grunn for statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold.
  • Utdanningskapasiteten til vernepleierstudiet økes med 105 studieplasser i 2022, som en del av en langsiktig opptrappingsplan for å redusere vernepleiermangelen.
  • Oppvekstreformen følges opp med ytterligere 250 millioner til økt bemanning i det kommunale barnevernet.

FO mener dette er nødvendig for å hjelpe dem som ble hardest rammet av pandemien. 

– Krisen er ikke over kun fordi de fleste har tatt hverdagen tilbake. For noen er nettopp hverdagen en krise. Politikerne kan gjøre det litt lettere for dem som har det aller tyngst i dag, sier Kvisvik.