Senterpartiet vil at rusavhengige skal møtes med hjelp, ikke straff, men vi ønsker ikke en generell avkriminalisering av narkotika. Vi går derfor mot regjeringens rusreform som går på bekostning av det forebyggende arbeidet blant barn og unge, noe vi ikke kan akseptere. Vi tror ikke at ett møte hos en rådgivende enhet på kommunens rådhus, er nok til å få unge vekk fra en uheldig praksis der man er begynt å eksperimentere med narkotika. I dag kan for eksempel unge inngå i konfliktrådets ruskontraktsprosjekt som gir langt bedre og mer omfattende oppfølging hos hjelpeapparatet enn regjeringens forslag med en samtale hos kommunen.

Det er et mål for Senterpartiet at narkotikabruken i Norge skal reduseres, ikke økes. Regjeringen forutsetter at avkriminalisering ikke skal økes med reformen, men dette viser det seg at det er svak vitenskapelig dokumentasjon for. Folkehelseinstituttet er blant høringsinstanser som sier at men ikke kan utelukke en økning av narkotikabruken med regjeringens rusreform. Regjeringens rusreform inneholder ingen forslag til økte helsehjelp for rusavhengige verken i kommuner eller i helseforetak. Det er et stort paradoks at en rusreform som har overskriften fra straff til hjelp, ikke handler om økt hjelp og behandling. 

Senterpartiet har derfor fremmet alternative forslag til regjeringens rusreform om at rusavhengige ikke skal straffeforfølges kombinert med forslag om en forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet.