Senterpartiet vil jobbe for å øke utdanningskapasiteten av vernepleiere, slik at den blir i mer i tråd med behovet, opp mot 100 nye plasser i året. Det må også bli lagt godt til rette for desentraliserte utdanninger. Senterpartiet vil styrke kommuneøkonomien for å sikre en forsvarlig grunnbemanning. Vi vil støtte lokale prosjekter som legger til rette for økt grunnbemanning, mindre vikarbruk og økt heltidskultur i tjenestene. Vi vil intensivere arbeidet for å sikre at alle med vernepleieutdanning får mulighet til å bruke utdanningen sin på en god måte, i hele faste stillinger. Koronapandemien har vist oss at det er minst sårbart om man slipper å måtte jobbe på flere tjenestesteder får å få full stilling.