Ta tjenestene tilbake!
Før kjøpte Sandnes kommune inn barnevernstiltak fra private aktører for mange millioner kroner. Så bestemte de seg for å ansette egne folk i stedet, og ta tjenestene tilbake. I denne filmen forteller de om erfaringene sine. Filmen er laget for FO av tankesmia Manifest og er på ca 9 minutter. Det foreligger også en kortversjon på ca 5 minutter

På anbud
Hvordan ble velferdstjenestene til de mest utsatte gruppene i samfunnet vårt en gullgruve for internasjonale konsern og oppkjøpsfond? I denne pamfletten kan du lese om hva markedstenkning og konkurranse gjør med disse tjenestene, og hva alternativene er.
Pamfletten er skrevet av Ida Søraunet Wangberg og utgitt av Manifest på oppdrag av FO.

Forskningsrapporter
Hanne Bogen og Arne Backer Grønningsæter: Fafo-rapport 2014:40 - Kommuners kjøp av private tjenester – eksempler fra barnevern og andre velferdsområder. Nettutgave (PDF, 416KB)

Oslo Economics, Actecan og Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet vurdert hvordan lønn og arbeidstidsordninger og påvirkes av konkurranseutsetting i bransjene rutebuss, barnevern, barnehage og sykehjem. Nettutgave (PDF, 3MB).
Kort sammendrag med fokus på barnevernet (PDF, 237KB)

Artikler og innlegg

Høringsuttalelser