STORTINGET: FO vil følge meldingen tett når den skal behandles på Stortinget

Regjeringen lanserte 4. juni stortingsmeldingen Ingen utenfor. Den har som har som mål å beskrive årsaker til at folk faller utenfor arbeids- og samfunnsliv, og relevante tiltak for å motvirke dette. 

LES MELDINGEN: Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv

Selv om forbundet jobber med å sette seg inn i meldingen vil FO-leder Mimmi Kvisvik skryte av regjeringens innsats. 

– Nå skal vi lese stortingsmeldingen nøye, men jeg vil umiddelbart berømme regjeringen for at de ser viktigheten av å redusere silotenkningen, og at de nå skal satse på mer tverrfaglig, og tverretatlig arbeid, sier hun. 

FO har gjentatte ganger poengtert at dersom vi skal løse problemene med utenforskap, så må vi arbeide sammen på tvers. Helhetlig sosialpolitikk er en av FOs tre hovedsaker i valgkampen.

LES MER: FOs hovedbudskap i valgkampen 2021

– I meldingen trekkes det frem at Nav, barnevern, skole og helse- og omsorgstjenestene må arbeide bedre og tettere sammen. Dette er viktig for våre medlemmer som jobber mot at mennesker skal falle utenfor, forteller Kvisvik.

Mimmi
FO er spesielt glade for at regjeringen skal ta initiativ til et program for å styrke og videreutvikle forebyggende sosialt arbeid og helhetlig forebyggende innsats lokalt. Programmet skal bidra til at kommunene i større grad forebygger utenforskap og sosiale problemer slik at færre blir stående permanent utenfor arbeids- og samfunnsliv. 
 
Stortingsmeldingen tematiserer seks områder:

  • Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge
  • Arbeidsorientert inntektssikring og virkemidler for lettere innpass i arbeidslivet
  • Bedre samhandling mellom utdanning, arbeid og helse
  • Bedre forebyggende sosialt arbeid, sosiale tjenester og sosial inkludering
  • Mer helhetlige og individuelt tilpassede tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
  • Mer innovasjon i arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester og tiltak

Er du barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter og enda ikke medlem av FO?

Bli medlem