FO i Bergen
INNSPILL: FO-leder Mimmi Kvisvik håper kommunepolitikerne lytter til innspill fra de ansatte.

Ved kommunevalget i 2023 går over halvparten av FOs nærmere 35 000 medlemmer til valgurnene for å stemme på sine fremtidige arbeidsgivere. Hvordan tjenestene de jobber i ser ut, hvor mange kollegaer de har og hvor god tid de har til å hjelpe, er det politikerne som bestemmer.

Hvert fjerde år bidrar sosialarbeidere til å avgjøre hvem som sitter med makten i Norges 356 kommuner og 11 fylkeskommuner. Som landets største fagforening for sosialarbeidere har FO et særlig ansvar til å foreslå sosialpolitiske saker for politikerne. Derfor fremmer forbundet ti forslag til partienes valgprogram for 2023. 

Se alle tiltakene nederst i saken.

LES INNSPILLET: Lokalpolitikk i krisetid (PDF, 42KB)

– Alle mennesker lever livet sitt i en kommune. Med god lokalpolitikk kan vi forebygge mot, begrense konsekvensene av og løse sosiale problemer. Det er særlig viktig nå, i en tid preget av kriser, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Sosiale kriser krever sosialfaglige løsninger

Sommeren 2022 lanserte FO rapporten sosiale kriser krever sosialfaglige løsninger (PDF, 1MB). Den viste at sosialpolitikken er avgjørende for den sosiale beredskapen i storsamfunnet, men også at investeringene må skje lokalt.

Mimmi Kvisvik

I likhet med storingsvalget i 2021 er det særlig viktig for FO at de sosiale tjenestene henger sammen, har nok ansatte med rett kompetanse og har trygge arbeidsvilkår for de ansatte.

LES MER OM STORTINGSVALGET: Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv

– En god sosialpolitikk er en hvor alle som skal hjelpe andre snakker sammen og samhandler. Det krever at flere har sosialfaglig utdanning og nok kollegaer til å bruke kompetansen sin. Det er heller ingen tvil om at trygge ansatte fører til trygghet til innbyggerne. Vi vil hjelpe politikerne til å skape bedre lokalsamfunn, sier Kvisvik.

– Derfor har vi bedt FOs tillitsvalgte om å dele disse innspillene med sine lokalpolitikere.

10 lokalpolitiske saker for en tid preget av kriser

Kriser rammer hardest dem som har det vanskeligst fra før. Sosiale problemer er ofte sammensatte. Kun sosialarbeidere er spesielt utdannet til å avdekke, forebygge og løse sosiale problemer. Kommunen må være en attraktiv arbeidsgiver for å rekruttere og beholde nok kvalifiserte ansatte. Derfor anbefaler FO at:

  1. SIFOs referansebudsjett legges til grunn for beregning av økonomisk sosialhjelp.
  2. Skolen og Nav samarbeider tettere for å hindre at unge havner utenfor arbeidslivet.
  1. Det ansettes flere miljøterapeuter i skolen for å styrke laget rundt eleven.
  2. Det settes av nok midler til å følge opp de nye kompetansekravene for barnevernet og ansvaret som ilegges kommunene gjennom oppvekstreformen. Det må sikres nok ansatte med barnevernsfaglig kompetanse.
  3. Kommunens rådgivende enhet for russaker skal ledes av eller bestå av nok ansatte med sosialfaglig profesjonsutdanning.
  4. Helsetjenestene ansetter nok sosialarbeidere, både for å ivareta pasientenes helhetlige behov og frigjøre helsepersonell til å gjøre deres kjerneoppgaver.
  5. Kommunen løser vernepleiermangelen ved å kartlegge kompetansebehovet i egne tjenester til utviklingshemmede og utvikler en egen strategi for å rekruttere og beholde vernepleiere.
  1. Tillitsreformen i Nav starter med en gjennomgang av tjenesten som tar for seg kompetanse, organisering, styringsmodeller, samhandling og tilgjengelighet.
  2. Kommunen forebygger mot vold og trusler ved å gjennomføre risikovurdering og innføre tiltak i tråd med forskriftsbestemmelsene om vold og trusler i arbeidslivet.
  3. Kommunen bruker Aktivitets- og redegjørelsesplikten til å undersøke, analysere og rapportere om årsaker til ulikelønn i egen virksomhet og iverksetter målrettede tiltak for å redusere dem.

FO jobber også for sosialpolitiske gjennomslag i statsbudsjettet for 2023. Her ser du hvilke innspill FO har prioritert til budsjettet (PDF, 24KB). Ønsker du å bidra til en sterkere sosialpolitikk? Bli medlem av FO!

Er du politiker og har spørsmål om tiltakene? Ta kontakt med FOs lokale tillitsvalgt eller fylkesavdelingen i ditt fylke.