FOs hovedsaker i valgkampen er helhetlig sosialpolitikkrett kompetanse og trygghet i arbeidslivet. Fordi det er politikk som bestemmer hvordan hverdagen til medlemmene våre, og menneskene de jobber med, ser ut. 

Her kan du lese mer om:

FO er en partipolitisk uavhengig fagforening, men det betyr ikke at vi er politisk nøytrale. FO engasjerer seg i valgkampen fordi valget påvirker hvordan velferdsstaten ser ut, hvem som for tjenester og hvor gode de er. Her kan du lese mer om våre viktigste saker. Vi har stilt 10 sosialpolitiske spørsmål til førstekandidatene i alle Norges valgkretser. Her kan du se hva politikerne svarte i ditt fylke.Vår styrke som fagforening og politisk aktør er at vi er det største forbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Når du melder deg inn i FO, eller verver en kollega, er du med på å styrke laget. 

 

Er du enda ikke medlem?

Bli medlem i FO