Dark Overlay

FO Viken Arbeidstidskurs - Turnuskurs

okt
Quality Grand hotell Kongsberg, 3611 KONGSBERG
  • (21. oktober)
  • (22. oktober)
  • (23. oktober)

FO Viken inviterer til skolering i arbeidstid for tillitsvalgte. Kurset passer for alle tillitsvalgte som trenger grunnleggende kunnskaper om arbeidstid og arbeidstidsplanlegging

Tema:

Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven

Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstid og turnus

Tillitsvalgtes rolle i arbeidet med turnus

Alternative arbeidstidsordninger etter AML. §10-12, 4 ledd

Hjelpeturnus/høytidsturnus- bestemmelser vedr. helg/høytid/ferie

Særavtaler og vaktavtaler


Permisjon søkes etter følgende bestemmelser:

KS Hovedavtalens Del B § 3–6

Spekter: Hovedavtalen § 52,c

Virke: Hovedavtalen § 4-4.4

NHO: Hovedavtalen Kap. V § 5-8


Ved spørsmål ta kontakt:

Avdelingssekretær Anne-Marit Svenneby epost: anne.marit.svenneby@fo.no mobil 91375657

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn