Dark Overlay

Kurs i veiledningsteori og veiledningsmetodikk uke 47/2024 - FULLBOOKET

nov
Storefjell Resort Hotel, 3550 GOL
  • (17. november)
  • (18. november)
  • (19. november)
Se tidspunkt for alle dager

Kurset på 40 timer er godkjent etter FOs kriterier for godkjenning av veiledere

Tid: Mandag 18. november – fredag 22. november 2024. Starter søndag med felles middag kl. 2000. Alle påmeldte får enkeltrom.

Sted: Storefjell resort hotell, http://www.storefjell.no/

 

Pris:

Kr. 10.000,- for medlemmer i FO. Dekker overnatting i enerom fra søndag til fredag, fullpensjon og kursmateriell.

Kr. 14.000,- for ikke-medlemmer av FO. Dekker overnatting i enerom fra søndag til fredag, fullpensjon og kursmateriell.
 

Påmeldingsfrist: 21. oktober 2024. Det er bindende påmelding.

Ved avmelding 3 uker før kursstart belastes den påmeldte halvparten av beløpet. Ved avmelding nærmere dato før kurset, belastes den påmeldte hele beløpet. For tillitsvalgte vil deres lokale avdeling stå økonomisk ansvarlig ved avmelding.

 

Kursledere/forelesere:

Roar Johansen og Tommy Engedal er godkjente veiledere av FO og har bred erfaring som kursholdere.

 

Krav til nærvær:

Det kreves minimum 90% deltakelse for å få utdelt kursbevis. Dette for at kurset skal kunne brukes i forbindelse med søknad om veiledergodkjenning gjennom FO.

Eventuelt fravær kan ikke komme i forbindelse med oppstart av kurset. Det er også viktig å fullføre siste dag av hensyn til øvrige kursdeltaker. Det er svært mye arbeid i grupper og veiledningsgruppene vil lukkes først ved avslutningen siste dag.

 

Ved spørsmål ta kontakt på kontor@fo.no

 

Tillitsvalgte i FO:

FOs forbundskontor dekker utgifter til kurs og reise gjennom OU–midler, dersom det er avtalt med aktuell fylkesavdeling i forkant. Ta kontakt med din fylkesavdeling for å få bekreftelse på at du er tillitsvalgt, denne sendes inn til kontor@fo.no samtidig som du melder deg på.
 

Blant tillitsvalgte er det hovedtillitsvalgte (klubbtillitsvalgte) og plasstillitsvalgte som prioriteres.

 

Medlemmer i FO:

Skal arbeidsgiver dekke kursavgiften må dette være avklart i forkant. Ved påmelding registrerer du hvem som skal ha faktura, organisasjonsnummer og referanse/koststed/formål. Hvis dette ikke er korrekt og fakturaen avvises av betaler vil faktura sendes deltakeren som må dekke beløpet og selv få dette refundert av arbeidsgiver.

Dersom arbeidsgiver ikke dekker kursavgiften kan det søkes om å få dette dekket fra FO, se kriterier under.

 

Søknad om å få kurset og/eller reisekostnader dekket av FO for medlemmer uten tillitsverv.

Det er mulig for medlemmer å søke om å få kurset dekket gjennom FO. Dette må være søkt om og avklart i god tid før kurset starter.
 

Kriterier:

  • Søker er medlem i FO
  • Søker har ingen tillitsverv som gir mulighet til å få dette dekket gjennom OU–midler.
  • Kurset skal være søkt dekket av arbeidsgiver som har gitt skriftlig og begrunnet avslag. Dette vedlegges søknaden.

Søker må være i gang med utdanningsløpet for å bli godkjent faglig veileder gjennom FO. Legg ved en beskrivelse på hvor langt man er kommet i godkjenningsløpet og en plan for når man skal være ferdig og klar med en søknad om veiledergodkjenning.

Søknad sendes til kontor@fo.no, merkes: Søknad «veilederkurs, ikke OU-finansiert»

 

Hvis arbeidsgiver skal dekke kurset må dette avklares i forkant. Vi trenger organisasjonsnummer, fakturaadresse, referanse/formål/koststed.

 

Alle påmeldinger er bindende og deltakelse bekreftes fra FO etter påmeldingsfristen. Maks 30 deltakere pr. kurs.

Kurspåmelding