Dark Overlay

Nettverkssamling i NAV stat

nov
Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 OSLO
  • (13. november)
  • (14. november)

FO ønsker velkommen til nettverkssamling for tillitsvalgte og interesserte i NAV stat.

Aktuelle temaer for samlingen er: 

  • Tariffoppgjøret 2024
  • Medbestemmelse i NAV 
  • Klubbygging og verving 
  • Eventuelle dannelse av en landsdekkende klubb i NAV stat 
  • Tillitsreform i NAV 
  • Erfaringsutveksling
Det kan komme endringer i temaene for samlingen. 

Tillitsvalgte og andre ansatte i NAV stat som er interesserte i å lære mer om FO og tillitsvalgtarbeid i NAV stat, kan melde seg på. Det er også satt av plasser til tillitsvalgte i FOs avdelinger (i utgangspunktet én plass per avdeling).

Samlingen er gratis for FO-medlemmer. Kost, opphold og reiseutgifter dekkes av FO.

Samlingen gir rett til tjenestefri med lønn etter Hovedavtalen i statens § 38 punkt 1 for tillitsvalgte, og § 39 for medlemmer som ikke er tillitsvalgte. Søk gjerne arbeidsgiver om permisjon med lønn så tidlig som mulig, med forutsetning om at du får plass. Vi forutsetter at de som får plass deltar på hele samlingen.

Vi ønsker deg velkommen til en lærerik og hyggelig samling!

 

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn