Dark Overlay

Årsmøte for FO-studentene ved NTNU

sep
Quality Hotel Augustin, 7011 TRONDHEIM

Det er nytt semester og tid for å starte aktivitet i FO-studentene. På årsmøtet velges blant annet nytt styre som skal legge til rette for aktivitet blant studentene det kommende året, herunder leder, økonomiansvarlig, sekretær. I tillegg vil vi gjerne ha engasjerte studenter som kan tenke seg å bidra til å arrangere temakvelder, verve nye medlemmer, bidra til aktiviteter på sosiale medier og være kontaktperson for de ulike studieretningene. På årsmøtet gir vi en kort innføring i hva organisasjonen jobber med og hva et aktivt medlemskap kan gi deg i din arbeids- og studiehverdag.

Innkalling til årsmøte for FO-studentene ved NTNU


Tid: 29.9 kl. 17.00

Sted: Hotell Augustin, Kongens gate 26

 

Saksliste:

  1. Åpning
    Informasjon om FO og hvordan FO-studentene kan hjelpe studenter i arbeidslivet og studenthverdagen

2          Konstituering                                                                                             

3          Årsberetning                                                                       

4          Økonomi og regnskap

5          Valg

6          Eventuelt                                                                             

 

 

Eventuelt-saker kan fremmes i møtet.

Vi serverer et enkelt måltid og kaffe/te. Vennligst opplys om eventuelle allergier og behov for tilrettelegging. 

 

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 25.09.2020