Dark Overlay

FO Viken Digital Grunnleggende tillitsvalgtopplæring.

jun
Fo Viken, Øvre Torggata 9, 3017 DRAMMEN
  • (3. juni)
  • (4. juni)

Kurset passer for alle nye tillitsvalgte. Det er en anbefaling at læringsprogrammet "God start" er gjennomført før kurset.

På kurset er vi innom følgende tema:
• FO (Fellesorganisasjonen) som organisasjon og forholdet til LO
• Lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljøloven.
• Tillitsvalgtes hverdag- tillitsvalgt rollen, rettigheter og plikter
• Drøftinger og forhandlinger
• Medlems arkivet


Du har rett til permisjon etter følgende bestemmelser:
• KS - Hovedavtalens Del B § 3–6, som gjelder TV i kommuner og fylkeskommuner
• VIRKE – Tillegg til Hovedavtalen, del 1, Kap. 3 § 3.2 b
• SPEKTER – Hovedavtalens §§ 26b og 52c
• STAT – Hovedavtalen i STATEN § 39-2
• NHO – Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8
Kurset er gratis.

Ved behov ta kontakt på epost: post@viken.fo.no

Kurspåmelding