Dark Overlay

FO Viken/Innlandet - Arbeidslivskurs for KS

sep
Unike Grand Hotel, 3179 ÅSGÅRDSTRAND
  • (2. september)
  • (3. september)
  • (4. september)
  • (5. september)
  • (6. september)

Kurs i lov og avtaleverk for tillitsvalgte i KS (kommuner og fylkeskommune)

Tillitsvalgtkurs om lønns- og arbeidsvilkår "Arbeidslivskurs"

Kurset har hovedvekt på plikter og rettigheter i arbeidslivet i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Rollen som tillitsvalgt, lønnsforhandlinger, konflikter på arbeidsplassen og ansettelser vil bli gjennomgått.

  • Kurset er basert på forelesninger/innledninger og gruppearbeid. 
  • Kurset passer for tillitsvalgte innen KS (kommuner og fylkeskommuner), styre- og utvalgsmedlemmer i fylkesavdelingene (spesielt tariffpolitiske utvalg).

Medlemmer som ønsker å skolere seg for å kunne gå inn i verv på senere tidspunkt er også hjertelig velkommen!

Kurset er begrenset til 30 deltakere – fra Innlandet og Viken. Ved ledig kapasitet kan medlemmer fra andre avdelinger også få plass.

Kurset er gratis for FO-medlemmer. Kost og opphold dekkes av FO.

Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes. Det kan ytes støtte til barnetilsyn.

Deltakere må søke om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale: KS sektoren, Hovedavtalens Del B § 3–6

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn