Dark Overlay

Kurs i veiledningsteori og veiledningsmetodikk uke 22/2024 og denne gangen i BODØ (Nordland)

mai
Arnøy Brygge, 8136 NORDARNØY
  • (27. mai)
  • (28. mai)
  • (29. mai)
  • (30. mai)
  • (31. mai)

Medlemmer i Nordland vil bli prioritert, men medlemmer i Troms og Finnmark oppfordres også til å søke. Medlemmer fra andre avdelinger kan også søke. Kurset på 40 timer er godkjent etter FOs kriterier for godkjenning av veiledere

BESKRIVELSE

Tid: Mandag 27.mai – fredag 31.mai 2024. Beregnes overnatting fra søndag 26.mai

Sted: Arnøy brygge utenfor Bodø. Det arr felles transport fra Bodø til Arnøy søndag ettermiddag/kveld.

 

Pris:

Kr. 10.000,- for medlemmer i FO. Dekker overnatting fra søndag til fredag, fullpensjon og kursmateriell.

 

Påmeldingsfrist: 29.april 2024. Det er bindende påmelding.

Ved avmelding 3 uker før kursstart belastes den påmeldte halvparten av beløpet. Ved avmelding nærmere dato før kurset, belastes den påmeldte hele beløpet. For tillitsvalgte vil deres lokale avdeling stå økonomisk ansvarlig ved avmelding.

 

Kursledere/forelesere:

Reidun Dybsland og Kjerstin Anker Olsen er godkjente veiledere av FO og har bred erfaring som kursholdere.

 

Krav til nærvær:

Det kreves minimum 90% deltakelse for å få utdelt kursbevis. Dette for at kurset skal kunne brukes i forbindelse med søknad om veiledergodkjenning gjennom FO.

Eventuelt fravær kan ikke komme i forbindelse med oppstart av kurset. Det er også viktig å fullføre siste dag av hensyn til øvrige kursdeltaker. Det er svært mye arbeid i grupper og veiledningsgruppene vil lukkes først ved avslutningen siste dag.

 

Ved spørsmål ta kontakt på marte.aune@fo.no /  post@nordland.fo.no   

 

Tillitsvalgte i FO:

FO Nordland dekker utgifter til kurs, opphold og reise gjennom OU–midler. Blant tillitsvalgte er det hovedtillitsvalgte/foretakstillitsvalgte og plasstillitsvalgte som prioriteres.

 

Medlemmer i FO:

Skal arbeidsgiver dekke kursavgiften må dette være avklart i forkant. Ved påmelding registrerer du hvem som skal ha faktura, organisasjonsnummer og referanse/koststed/formål. Hvis dette ikke er korrekt og fakturaen avvises av betaler, vil faktura sendes deltakeren som må dekke beløpet og selv få dette refundert av arbeidsgiver.

 

Alle påmeldinger er bindende og deltakelse bekreftes fra FO Nordland. Maks 30 deltakere pr. kurs.

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 29.04.2024