Søk

Du er her:

Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforbundet og profesjonsorganisasjonen til barnevernpedagogene, sosionomene, vernepleierne og velferdsarbeiderne i Norge. FO passerte høsten 2010 25.000 medlemmer, og antallet øker. FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Størstedelen av medlemmene jobber i offentlig sektor. Den største medlemsandelen har forbundet i kommunesektoren; innenfor barnevernet, sosialtjeneste og tjenestene til personer med utviklingshemning. Mange FOere jobber også i statssektoren, innenfor for eksempel barne- og familievernet, spesialisthelsetjenesten og psykiatrien. Et økende antall medlemmer jobber innenfor private institusjoner og frivillige organisasjoner.

FOs politiske ledelse

Kontaktinformasjon

Pressekontakter:
Kommunikasjonsleder Henning Meyer Petersen - 412 47 875 - henning@fo.no

For nedlasting:

FOs logo
Jpg-fil 7 kb 
Tif-fil 10 kb
Eps-fil (zip-fil)

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning